Инструмент за оценка

Мислите ли да започнете собствен бизнес?

Ако не знаете какви умения и компетенции са ви необходими, за да стартирате, използвайте този инструмент, за да разберете кои умения и знания Ви липсват, както и да получите представа за това какво е нужно да предприемете!

...
Предприемачески компетенции

В състояние ли сте да създавате и развивате бизнес възможонсти?

В състояние ли сте от различни възможности да генерирате оригинална бизнес идея? 

Лидерство и мотивация: Можете ли да мотивирате другите да ви следват във Вашата визия? В състояние ли сте да делегирате отговорности и работа на други хора? 

Можете ли да поемате рискове и да взимате решения в несигурна ситуация.

Притежавате ли умения в различните типове комуникация?

Имате ли добри междуличностни умения? Смятате ли, че сте съмоосъзнат и можете да контролирате емоциите си. Умеете ли да реагирате положително на обратна връзка или критика?

Имате ли таланти, умения и способности, необходими за постигане на вашите цели? Можете ли да координирате хората и да постигнете това ефикасно и ефективно?

...
Икономическа и финансова грамотност

Умеете ли да следите бюджета си и да се справяте с отчитането на приходите и разходите?

Знаете ли как да търсите финансиране на Вашия бизнес и познавате ли национални програми и схеми за финансиране?

Знаете ли какво е киберсигурността? Мислите ли, че бихте могли да защитите бизнеса и клиентите си от измами?

Можете ли да се справите с Вашите данъци, застраховки и други удръжки, свързани с дейността Ви?

Знаете ли как функционира един бизнес по отношение управлението на финансите?

Знаете ли как да регистрирате бизнес?

Можете ли да определяте пазарни стойности и цени?

...
Дигитални умения

Можете ли да попълвате онлайн формуляри на различни видове платформи (т.е. електронно банкиране, данъци, сметки и т.н.)?

Умеете ли да продавате и купувате продукти и услуги онлайн?

Умеете ли да използвате социални мрежи за популяризиране на бизнес (Facebook, Twitter, Instagram, Whats-app, Viber, Skype)?

Можете ли да редактирате видеоклипове, подкасти и други цифрови материали за бизнес нужди? Можете ли да използвате мобилния си телефон като маркетингов инструмент?

Умеете ли да намирате информация онлайн, която би могла да ви помагне в стартирането на бизнес?

Можете ли да анализирате бизнеса си? Знаете ли как да намерите информация онлайн за конкуренти, бизнес нужди, тенденции и т.н.?

Смятате ли, че можете да защитите личните си данни и бизнеса си? Умеете ли да разбирате и установите политики за поверителност във вашите услуги и продукти?