Assessment tools

Are you thinking of starting your own business?

If you don’t know what skills and competences are needed to start this journey, use this tool to find out the skills and knowledge you lack and get an insight of what your next steps should be!

...
Предприемачески компетенции

В състояние ли сте да създавате и развивате бизнес възможонсти?

В състояние ли сте от различни възможности да генерирате оригинална бизнес идея? 

Лидерство и мотивация: Можете ли да мотивирате другите да ви следват във Вашата визия? В състояние ли сте да делегирате отговорности и работа на други хора? 

Можете ли да поемате рискове и да взимате решения в несигурна ситуация.

Притежавате ли умения в различните типове комуникация?

Имате ли добри междуличностни умения? Смятате ли, че сте съмоосъзнат и можете да контролирате емоциите си. Умеете ли да реагирате положително на обратна връзка или критика?

Имате ли таланти, умения и способности, необходими за постигане на вашите цели? Можете ли да координирате хората и да постигнете това ефикасно и ефективно?

...
Икономическа и финансова грамотност

Умеете ли да следите бюджета си и да се справяте с отчитането на приходите и разходите?

Знаете ли как да търсите финансиране на Вашия бизнес и познавате ли национални програми и схеми за финансиране?

Знаете ли какво е киберсигурността? Мислите ли, че бихте могли да защитите бизнеса и клиентите си от измами?

Можете ли да се справите с Вашите данъци, застраховки и други удръжки, свързани с дейността Ви?

Знаете ли как функционира един бизнес по отношение управлението на финансите?

Знаете ли как да регистрирате бизнес?

Можете ли да определяте пазарни стойности и цени?

...
Дигитални умения

Можете ли да попълвате онлайн формуляри на различни видове платформи (т.е. електронно банкиране, данъци, сметки и т.н.)?

Умеете ли да продавате и купувате продукти и услуги онлайн?

Умеете ли да използвате социални мрежи за популяризиране на бизнес (Facebook, Twitter, Instagram, Whats-app, Viber, Skype)?

Можете ли да редактирате видеоклипове, подкасти и други цифрови материали за бизнес нужди? Можете ли да използвате мобилния си телефон като маркетингов инструмент?

Умеете ли да намирате информация онлайн, която би могла да ви помагне в стартирането на бизнес?

Можете ли да анализирате бизнеса си? Знаете ли как да намерите информация онлайн за конкуренти, бизнес нужди, тенденции и т.н.?

Смятате ли, че можете да защитите личните си данни и бизнеса си? Умеете ли да разбирате и установите политики за поверителност във вашите услуги и продукти?