Цикъл на уебинарите

Търсите нови идеи и вдъхновение? В този портал ще откриете много вдъхновяващи истории, които ще Ви мотивират да продължите да работите и да подобрявате Вашия бизнес. Вижте двата раздела по-долу и се мотивирайте:

Уебинарен цикъл за жени предприемачи : запознайте се със съветите и добри практики, споделени от успешни преприемачи