Ментори

Mentors

Alison Blayney

Alison Blayney

Алисън е изпълнителен директор на KWC, тя осигурява условия и възможности за жените в тази общност. Това включва обучение, наставничество и позициониране. Жените търсят услугите на KWC и Алисън, за да им помогнат да се върнат към образованието, да потърсят работа или да стартират и управляват свой собствен бизнес. 

В рамките на своята дейност Алисън е участвала в основаването и подпомагането на много социални предприятия - от центрове за обучение до детски градини и събития. 

Понастоящем Алисън е Заместник-председател на инициативата  “Партньорство за мир” в Ардс Норт Даун, където представлява женския сектор, и е директор на Търговската камара в Бангор. Тя работи в стратегически план с останалите тринадесет женски центъра в Северна Ирландия и лобира за подобряване на услугите, финансирането и ресурсите за жените, децата и семействата в Ардс Норт Даун. 

Тя е отличена с наградата "Бизнесмен на годината" за 2018 г. от Търговската камара на Бангор. В момента Алисън ръководи екипа в разработването на тръст за дарения на Ардс Норт Даун, който ще инвестира в обучението, за да подобри живота на жените, децата и семействата в източната част на Северна Ирландия и ще разработи голям капиталов проект за Бангор, подкрепящ развитието на социални предприятия. Алисън е удостоена с медал на Британската империя (BEM) в Почетния списък на Нейно Величество кралица Елизабет за 2019 г. за работата си в подкрепа на жените, децата и семействата в Бангор.

Dr Sofia Mastrokoukou

Д-р София Мастрокуку е научен сътрудник в университета в Пирея. Притежава докторска степен по социология от Университета Милано-Бикока (Италия). Освен това има магистърска степен по публични политики и социална промяна (Collegio Carlo Alberto), Laurea Magistrale по международни изследвания от Университета в Торино, магистърска степен (Master di secondo livello) по образователни и психологически методи от Университета в Л'Акуила и бакалавърска степен по лингвистика (Университет в Янина). От 2016 г. работи в различни ВУЗ-ове като младши изследовател и автор на предложения за проекти, финансирани от ЕС в Италия (напр. в Университета в Торино, Университета във Флоренция). Освен това, повече от 4 години, работи като кариерен и образователен консултант - съветник по въпросите на уврежданията в кариерната служба на Университета в Пирея. Отговаряла е за стратегическото планиране и управление (организационно и финансово планиране и контрол, бюджетиране, разпределение на ресурсите, ръководене на човешките ресурси, промоционални дейности). Председател е на Microkosmos - Гръцката общност в Торино. Участвала е в много устни конференции, публикувала е статии в международни научни списания и е участвала в авторския екип за разработването на Първото практическо ръководство за международни жестомимични знаци в сътрудничество с Института за глухи в Торино. Избрана е да участва в образователната програма на ООН за политолози от цял свят по отношение на 17-те цели за устойчиво развитие, както и в програма за обучение на тема "Равенство между половете в работната среда", проведена от Международната организация на труда (МОТ). Академичните ѝ интереси включват управление на качеството и ефективност на преподаването във висшите училища, творческа междукултурна комуникация и сравнителен анализ на европейското законодателство за хората с увреждания.

Sofia Mastrokoukou

Júlia Vilafranca

Júlia Vilafranca

Сертификат за обучител на младежи, диплома по Английски език и литература и магистърска степен. Работи като младежки обучител повече от 8 години и има богат опит в координирането на международни проекти в областта на образованието и в управлението на международни и мултидисциплинарни екипи. Юлия е експерт в областта на неформалното и информалното образование за възрастни и координацията на проекти, като изпълнява както местни дейности (класове, семинари, уебинари и др.), така и международни обучения. Специализирала е в подкрепа на НПО и МСП в процесите на интернационализация и дигитализация. 

Rosine Dotsey

Завършила магистратура по оперативен мениджмънт със специализация в областта на цифровите технологии в EEMI (Европейско училище по интернет), Розин в момента е ръководител на проекти в организация Les Apprimeurs. Тя отговаря за координирането и комуникацията на няколко европейски проекта, които имат за цел да насърчат ученето, приобщаването, достъпността на съдържанието и популяризирането на европейските ценности чрез различни физически и нематериални решения: цифрови библиотеки, адаптирани образователни ресурси (за хора с увреждания, с проблеми с ученето, неграмотни и т.н.), интерактивни електронни книги, образователни игри, виртуални изложби, онлайн обучение и др.

Rosine Dotsey

Liliya Terzieva

Liliya Terzieva

Г-жа Лилия Терзиева има докторска степен в областта на икономика на туризма и по-специално в сферата на развлекателната индустрия и развитие на конкурентоспособността. Тя е старши преподавател и изследовател, както и координатор на магистърската програма "Imagineering" в Университета за приложни науки в Бреда, Нидерландия. Освен опит в областта на свободното време и туризма, Лилия притежава втора магистърска степен по "Управление на образованието за възрастни". Тя има повече от 20 години опит като изследовател, консултант по проекти и обучител в неправителствения, образователния и бизнес сектора в областта на туризма, свободното време, лидерството, предприемаческото обучение, разработването на стандарти за качество, творческото предприемачество, стратегическото проектиране, изграждането на институционален капацитет и организационното развитие. Лилия принадлежи към Глобалната мрежа от онлайн треньори, сертифицирани от Британската търговско-промишлена палата и Университета Норич в областта на фирменото консултиране, както и е сертифициран фасилитатор на LEGO® SERIOUS PLAY® и член на Консултативния и изпълнителен съвет на общността Brickmind. Освен това Лилия участва както в разработването, така и в изпълнението на различни изследователски и бизнес проекти, финансирани от ЕС и ЕК. Тя е автор на пет монографии, десет проучвания, четири учебника и повече от 50 статии и доклади.

Тя има повече от 20 години международен трудов опит. След като е работила в България, тя се премества в чужбина и работи в Китай, Великобритания, Малта, като се установява в Нидерландия. Участвала е и в редица международни проекти, финансирани от ЕС, в Германия, Виетнам, Великобритания, Полша, Румъния, Сърбия, Палестина, Франция, Западните Балкани и др.

Настоящите ѝ изследователски интереси са в областта на многофункционалните места за отдих, имагинерството, творческото предприемачество, качеството на висшето образование и организационните науки и др.

Stela Dionisieva

Г-жа Стела Дионисиева има 15-годишен опит в управлението на проекти на ниво ЕС и териториално сътрудничество, особено в областта на трансграничното румъно-българско сътрудничество. Тя участва активно като ментор в най-престижното кариерно ориентирано събитие, инициирано от Джуниър Ачийвмънт България "Мениджър за един ден", което се провежда в национален мащаб и Русенска търговско-индустриална камара е част от него като най-стабилната регионална бизнес организация и помага на ученици и студенти на възраст между 16-23 години да се докоснат до живота, работата, условия и опит в различни бизнес и обществени сфери, като по този начин им помага да разберат как функционират различните бизнеси и организации, да разберат дали имат бъдеще в тях и в крайна сметка да реализират своя потенциал и не на последно място, да им помогне да развият творческо мислене в бизнеса, решавайки различни реални казуси. Работи активно в областта на консултациите за младежко и женско предприемачество, като помага на жените както да започнат собствен бизнес, така и да запълнят пропуските в знанията си чрез обучения в различни области на предприемачеството.

Г-жа Дионисева е организирала и съдействала за провеждането на обучителни семинари и работни срещи с нискоквалифицирани млади хора за доказване на техните ключови компетентности в областта на икономиката и предприемачеството, езиковите им компетентности, трансверсалните компетентности и пригодността им за заетост. Тя има ключови умения и опит в организирането на различни събития, B2B форуми, бизнес мисии за бизнес общността, разположена в трансграничния район между Румъния и България.

Stela Dionisieva