НОВИНИ

Какво ново по проект WE GET!

Вижте последните дейности, публикации и събития по проекта. Останете с нас и ни следвайте във всички наши канали в социалните медии!

Newsletter 1
Women Entrepreneurs Generating Enhanced Training Issue 1 • May 2021
Read
Newsletter 2
Women Entrepreneurs Generating Enhanced Training Issue 2 • May 2022
Read
Newsletter 3
Women Entrepreneurs Generating Enhanced Training Issue 3 • Oct 2022
Read
Newsletter 4
Women Entrepreneurs Generating Enhanced Training Issue 4 • Mar 2023
Read

Multiplier Events

Multiplier Events in Bulgaria
Read
Multiplier Events in France
Read
Multiplier Events in Italy
Read
Multiplier Events in Netherlands
Read
Multiplier Events in Spain
Read
Multiplier Events in UK
Read